Zarządzenie nr 33/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 29 grudnia 2005w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 33/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz  § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328)

zarządzam:

   § 1  

Powołać na członków Powiatowego Zespołu  Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi następujące osoby:

 1. Lekarzy - przewodniczących składów orzekających:
  • Alicję Kłosek – lek. med. specjalista w zakresie otolaryngologii,
  • Halinę Matuszelańską – lek. med. specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • Barbarę Kulas – lek. med. specjalista w zakresie okulistyki,
  • Andrzeja Szaneckiego – lek. med. specjalista medycyny ogólnej,
  • Krzysztofa Brodowskiego – lek. med. specjalista w zakresie neurologii
  • Violettę Neumann – lek. med. specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy,
  • Iwonę Rydzkowską – lek. med. specjalista w zakresie pediatrii,
  • Violettę Zakrzewską – lek. med. specjalista w zakresie pediatrii,
  • Elżbietę Kraskę – lek. med. specjalista w zakresie psychiatrii.
 2. Pracowników socjalnych:
  • Annę Liegmann – pedagog pracy socjalnej,
  • Aleksandrę Myszkę – pedagog pracy socjalnej,
  • Martę Sprengel – pedagog pracy socjalnej, resocjalizacja.
  • Psychologów:
   • Ewę Szwedę – psychologia.
   • Doradców zawodowych:
   • Danutę Piotrowską – liceum ogólnokształcące.
   • Pedagogów:
    • Wiolettę Głomską – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika,
    • Mirosławę Wołejko – pedagog wychowania zdrowotnego,
    • Joannę Karnowską  –  pedagogika specjalna  -  rewalidacja upośledzonych umysłowo-oligofrenopedagogika,
    • Justynę Wiśniewską – specjalność pedagogika-oligofrenopedagogika.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 14:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3153