Zarządzenie nr 34/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 30 grudnia 2005w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia osobistych identyfikatorów przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zarządzenie nr 34/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia osobistych identyfikatorów przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi

Na podstawie art.. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam:

   § 1  

Wprowadzić obowiązek noszenia przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi osobistych identyfikatorów w czasie godzin pracy urzędu.

   § 2  

Wzór identyfikatora określa załącznik do zarządzenia.

   § 3  

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu.

   § 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski    

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 15 w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul. Pocztowej 7.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 14:14:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3560