Zarządzenie nr 12/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 26 kwietnia 2006w sprawie powołania członka Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 12/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2006


w sprawie powołania członka Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)       Celem realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
i bezpieczeństwa obywateli.

zarządzam:

§ 1

Powołać do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego Pana Waldemara Kierzkowskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                               Andrzej Wegner                                                                                 Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Katarzyna Knieć (17 lutego 2009, 14:53:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2996