Zarządzenie nr 29/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 2 października 2006w sprawie kreślenia wysokości stypendium naukowego Starosty Tucholskiego na rok 2006

Zarządzenie nr 29/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 2 października 2006


w sprawie kreślenia wysokości stypendium naukowego Starosty Tucholskiego na rok 2006

Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendium naukowego  Starosty Tucholskiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/182/2005 z dnia 23 czerwca 2005r.

zarządzam:

§ 1

Wysokość stypendium naukowego Starosty Tucholskiego przyznawanego na okres od września do grudnia, wypłaconego jednorazowo w październiku wynosi od 500 do 600 zł.

 § 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia w tym zakresie czynię Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                Z up. Starosty                                                                               Wiktor Metkowski                                                                            Wicestarosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 08:03:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3234