Zarządzenie nr 32/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 10 października 2006w sprawie zasad korzystania z oprogramowania informatycznego w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 32/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 10 października 2006


w sprawie zasad korzystania z oprogramowania informatycznego w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W celu uregulowania spraw związanych z legalnością oprogramowania informatycznego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów wprowadzam: „Instrukcję zarządzania oprogramowaniem informatycznym służącym do przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Tucholi” oraz „Metrykę zasobu informatycznego stanowiska komputerowego” stanowiącą załącznik do zarządzenia.
  2. Dokument, o którym mowa w § 1 pkt 1, obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym przy przetwarzaniu tych danych.
  3. Postanowienia instrukcji, w których jest mowa o „pracownikach”: stosuje się odpowiednio także do innych osób urzędowo upoważnionych przez Starostę do takiego dostępu do zbiorów danych osobowych, który umożliwia dokładniejsze zapoznanie się z tymi danymi, w szczególności do osób wdrażających i konserwujących systemy przetwarzania danych osobowych, osób odbywających w Starostwie aplikację lub praktykę zawodową albo szkolenie, studentów zbierających materiały do prac dyplomowych itp.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

 § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

                                                                             Starosta Tucholski                                                                                Andrzej Wegner

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy pl. Zamkowym 1, pokój nr 201.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 08:09:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3450