Zarządzenie nr 42/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 1 grudnia 2006w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych – ulicy Jodłowej w miejscowości Tuchola

Zarządzenie nr 42/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 1 grudnia 2006


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych – ulicy Jodłowej w miejscowości Tuchola

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w związku z pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej

zarządzam:

   §1  

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt stałej organizacji ruchu dla ww. dróg, stanowiący załącznik do zarządzenia. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – 8 grudnia 2006 r. Przywrócenie stałej organizacji ruchu – 31 grudnia br.

   §2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                         Starosta Tucholski                                                           Piotr Mówiński

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 1.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:08:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3273