Zarządzenie nr 1/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 2 stycznia 2007w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw Oznakowania Dróg w powiecie tucholskim

Zarządzenie nr 1/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 2 stycznia 2007


w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw Oznakowania Dróg w powiecie tucholskim

Na podstawie §8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
 
                                                       zarządzam:
 
§ 1

Powołać Powiatową Komisję do spraw Oznakowania Dróg w składzie:
  1. Wicestarosta Tucholski – przewodniczący komisji,
  2. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi – członek,
  3. Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KP Policji w Tucholi – członek,
  4. Przedstawiciel gminy której dotyczy konsultacja oznakowania – członek.
 
§ 2

Zadaniem komisji jest rozpatrywanie wniesionych opinii oraz wyjaśnianie wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                Starosta Tucholski

                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:15:13)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:34:45)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1887