Zarządzenie nr 4/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 15 stycznia 2007w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 4/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 15 stycznia 2007


w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)

zarządzam:

§ 1

Powołać na członków powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi niżej wymienione osoby:
  1. Joanna Jaśtak – doradca zawodowy
  2. Hanna Okrzyńska – pedagog.
 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
                                                                                Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:18:55)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:34:35)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1826