Zarządzenie nr 7/2007 Starosty Tucholskiegoz dnia 9 lutego 2007w sprawie wyznaczenia Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zarządzenie nr 7/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 9 lutego 2007


w sprawie wyznaczenia Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwa Powiatowego w Tucholi

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
 
zarządzam:
 
§ 1
 
Wyznaczam Zespół ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Tucholi,  w składzie określonym w załączniku nr 1.
 
§ 2
 
Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)

§ 3
 
Pracę poszczególnych redaktorów nadzorują naczelnicy i kierownicy odpowiednich wydziałów i referatów. W przypadku nieobecności redaktora biuletynu w pracy informacje publiczne wprowadza osoba zastępująca danego pracownika.
 
§ 4
 
Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

 
Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy pl. Zamkowym 1, pokój nr 201.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1844