Zarządzenie nr 8/2007 Starosty Tucholskiegoz dnia 19 lutego 2007w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 8/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 19 lutego 2007


w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w zw. § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (D. U. Nr 139, poz. 1328)  
 
 
zarządzam:
 
 § 1
 
Odwołać z dniem 19 lutego 2007 r. Panią Danutę Piotrowską ze stanowiska Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:39:18)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:43:47)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3537