Zarządzenie nr 9/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 19 lutego 2007w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 9/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 19 lutego 2007


w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w zw. § 18 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (D. U. Nr 139, poz. 1328)  

zarządzam:
 
§ 1

Powierzyć z dniem 19 lutego 2007 r. Pani Mirosławie Zakrzewskiej - Włołejko – pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi obowiązki Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na okres trzech miesięcy tj. do dnia 19 maja 2007 r.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      Starosta Tucholski
                                                                                         Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:40:36)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:44:09)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1963