Zarządzenie nr 11/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 19 lutego 2007w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, w roku 2007

Zarządzenie nr 11/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 19 lutego 2007


w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, w roku 2007

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje :
 
§ 1

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola  w roku 2007  w wysokości 1.890,00 zł
 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowią-zującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:50:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3773