Zarządzenie nr 12/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 26 lutego 2007w sprawie przeprowadzenia w roku 2007 kontroli 5% wydatków realizowa-nych przez podległe jednostki organizacyjne

Zarządzenie nr 12/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 26 lutego 2007


w sprawie przeprowadzenia w roku 2007 kontroli 5% wydatków realizowa-nych przez podległe jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
zarządzam:
 
§ 1

Przeprowadzić w roku 2007 kontrolę 5% wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu.
 
§ 2

Przeprowadzenie kontroli zlecam p. Jerzemu Derczowi.
 
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3269