Zarządzenie nr 13/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 21 marca 2007zmieniające Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Zarządzenie nr 13/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 21 marca 2007


zmieniające Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Na podstawie art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 
zarządzam:
 
§ 1

W zarządzeniu Nr 24/2005 Starosty Tucholskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie „Procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tucholi” – w załączniku „Procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tucholi” wprowadzić do punktu 9  Procedury nowy punkt 9.2 w brzmieniu: ”9.2. Komisja kwalifikacyjna, powołana do przeprowadzenia procedury naboru może wprowadzić zmiany do wzorcowego arkusza kwalifikacyjnego, o którym mowa w punkcie 9.1 zgodnymi z oczekiwanymi kwalifikacjami i umiejętnościami kandydatów na stanowiska, na który prowadzi się nabór”, a dotychczasowy punkt „9.2” otrzymuje kolejność porządkową „9.3”.
 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:56:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3693