Zarządzenie nr 16/2007 Starosty Tucholskiegoz dnia 21 maja 2007w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 16/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 21 maja 2007


w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w zw. § 18 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (D. U. Nr 139, poz. 1328)  
 
zarządzam:
 
§ 1

Powołać z dniem 20 maja 2007 r. Panią Mirosławę Zakrzewską-Wołejko – pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3423