Zarządzenie nr 17/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 21 maja 2007w sprawie powołania zespołu do spraw oceny wniosku o utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Zarządzenie nr 17/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 21 maja 2007


w sprawie powołania zespołu do spraw oceny wniosku o utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 - 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
 
zarządzam:
 
§ 1

Powołać na członków zespołu do spraw oceny wniosku o utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej niżej wymienione osoby:
  1. Danuta Piotrowska – przedstawiciel PCPR - Przewodniczący Zespołu
  2. Renata Gramowska – psycholog
  3. Wojciech Kujawa – osoba posiadająca uprawnienia budowlane
  4. Maria Lewandowska  - przedstawiciel organizacji pozarządowej
  5. Piotr Grudzina - przedstawiciel organizacji pozarządowej
 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:18:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3462