Zarządzenie nr 18/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 2 lipca 2007w sprawie zasad refundacji okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zarządzenie nr 18/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 2 lipca 2007


w sprawie zasad refundacji okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973)                                                    

zarządzam:
 
§ 1

  1. Zapewnić pracownikom, zgodnie z zaleceniem lekarza okulary korygujące wzrok.
  2. Podstawą pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok są wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
  3. Wysokość refundacji związanej z zakupem okularów korygujących nie może przekroczyć kwoty 300 zł, na co składa się koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza oraz koszt oprawy odpowiadający standardowi podstawowemu. 

§ 2

  1. Pracownik może ubiegać się o ponowny zwrot za okulary korygujące wzrok dopiero po upływie dwóch lat od otrzymania poprzedniej refundacji.
  2. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 200 zł, na co składa się koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza.
 
§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2003 Starosty Tucholskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad refundacji okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 
§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Powiatu.
 
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:21:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3841