Zarządzenie nr 19/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 5 lipca 2007w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 19/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 5 lipca 2007


w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz § 18 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (D. U. Nr 139, poz. 1328)

zarządzam:
 
§ 1

Powołać na członka Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi  - Pracownik socjalny:
 
Panią Elżbietę Weychan – pedagog pracy socjalnej.
 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3418