Zarządzenie nr 20/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 9 lipca 2007w sprawie zmiany składu Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 20/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 9 lipca 2007


w sprawie zmiany składu Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 18 stycznia 2007 (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

zarządzam:

§ 1

 1. Wyznaczyć do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Tucholi:
  • Annę Piłat- Redaktor Wydziału Organizacyjnego,
  • Karola Gutsze - Redaktor Wydziału Organizacyjnego,
  • Krzysztofa Szulczyka - Redaktor Wydziału Organizacyjnego,
  • Beatę Kłosowską - Redaktor Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i  Zasobami Przyrody.
 2. Odwołać ze składu Zespołu ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej następujące osoby:
  • Tomasz Skałecki  - Redaktor Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i  Zasobami Przyrody,
  • Agnieszka Kram-Pestka – Redaktor Wydziału Organizacyjnego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:29:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3616