Zarządzenie nr 21/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 14 sierpnia 2007w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno­sprawnych

Zarządzenie nr 21/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 14 sierpnia 2007


w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno­sprawnych

a podstawie art. 44c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U., Nr 62, poz. 560)

zarządzam:

§ 1

Powołać Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2007 - 2010 w składzie:
  1. Józef Gęborys
  2. Piotr Grudzina
  3. Danuta Piotrowska
  4. Aleksandra Rybińska
  5. Tadeusz Zaborowski

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3679