Zarządzenie nr 22/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 25 września 2007w sprawie określenia wysokości stypendium naukowego Starosty Tucholskiego na rok 2007

Zarządzenie nr 22/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 25 września 2007


w sprawie określenia wysokości stypendium naukowego Starosty Tucholskiego na rok 2007

Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendium naukowego  Starosty Tucholskiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/182/2005 z dnia 23 czerwca 2005r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1

Wysokość stypendium naukowego Starosty Tucholskiego przyznawanego na okres od września do grudnia, wypłaconego jednorazowo w październiku wynosi 500 zł.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia w tym zakresie czynię Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3761