Zarządzenie nr 23/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 29 października 2007zmieniające Zarządzenie nr 12/2005 Starosty Tucholskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Tucholskiego

Zarządzenie nr 23/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 29 października 2007


zmieniające Zarządzenie nr 12/2005 Starosty Tucholskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Tucholskiego

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1

W zarządzeniu  nr 12/2005 Starosty Tucholskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Tucholskiego § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 
§ 2

W skład powiatowego systemu stałych dyżurów wchodzi Starostwo Powiatowe oraz n/w jednostki organizacyjne Starostwa:
 
  1. Powiatowy Urząd Pracy
  2. Zarząd Dróg Powiatowych
  3. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
  4. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
  5. Zespół Szkół Leśnych
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących
  7. Tucholskie Centrum  Edukacji Zawodowej
  8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

§ 3

Kierownicy jednostek  organizacyjnych Starostwa określonych  w § 1 pkt. 4, 5 i 7 Zarządzenia w terminie do 31 grudnia 2007 mroku, , opracują dokumentację stałego dyżuru w podległej jednostce zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia oraz własnymi zarządzeniami wyznaczą obsadę osobową stałego dyżuru.
 
§ 2

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
                                                                                 Starosta Tucholski

                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:37:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3696