Zarządzenie nr 24/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 29 października 2007zmieniające Zarządzenie nr 12/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zarządzenie nr 24/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 29 października 2007


zmieniające Zarządzenie nr 12/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Tucholi

Na podstawie Zarządzenia nr 13/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemów stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarządza się co następuje:
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1

W zarządzeniu nr 12/2005 Starosty Tucholskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Tucholi § 1 otrzymuje brzmienie:

„Niżej wymienionych pracowników Starostwa Tucholskiego powołuje w skład stałej obsady służby Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego w Tucholi:
 
  1. Słupińska Dorota - Kierownik Stałego Dyżuru,
  2. Damasiewicz Elżbieta - Starszy Dyżurny,
  3. Puczyńska Katarzyna - Starszy Dyżurny,
  4. Borowa Wiesława - Starszy Dyżurny,
  5. Piechowiak Mirosława - Dyżurny,
  6. Wiecka Ewa - Dyżurny,
  7. Gwizdała Estera - Dyżurny,
  8. Wytrążek Danuta - Dyżurny,
  9. Redlarski Grzegorz - Kurier-Kierowca,
  10. Wojciechowski Mirosław - Kurier-Kierowca."

§ 2

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                 Starosta Tucholski

                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4314