Zarządzenie nr 25/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 8 listopada 2007w sprawie przyjęcia „Regulaminu przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi”

Zarządzenie nr 25/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 8 listopada 2007


w sprawie przyjęcia „Regulaminu przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

zarządzam:
 
§ 1

Przyjąć „Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników  Starostwa Powiatowego w Tucholi”, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 16.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:48:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3516