Zarządzenie nr 27/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 22 listopada 2007w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie nr 27/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Na podstawie art. 3a ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
 
zarządzam:
 
§ 1

Powołać Komisję Konkursową w składzie:
  1. Piotr Mówiński- Starosta Tucholski,
  2. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski,
  3. Bogusław Szramka- Członek Zarządu,
  4. Piotr Broszkiewicz – Członek Zarządu,
  5. Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
  6. Rafał Lipiński- Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Powiatu Tucholskiego,
  7. Arleta Miłuch- Inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
  8. Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi.
 
§ 2

Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                      Starosta Tucholski
                                                                          Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:54:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3783