Zarządzenie nr 28/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 22 listopada 2007w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie nr 28/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi

Na podstawie art. 3a ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 późn. zm.)  
 
zarządzam:
 
§ 1

Powołać Komisję Konkursową w składzie:
 
  1. Piotr Mówiński- Starosta Tucholski
  2. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski
  3. Bogusław Szramka- Członek Zarządu
  4. Piotr Broszkiewicz – Członek Zarządu
  5. Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  6. Edmund Rząska- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Tucholi
  7. Arleta Miłuch- Inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
 
§ 2

Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                          Starosta Tucholski
                                                                              Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:56:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3814