Zarządzenie nr 30/2014Starosty Tucholskiegoz dnia 10 września 2014w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pn.: „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3.Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1.Rozwój infrastruktury edukacyjnej, numer RPKP.03.01.00-04-008/13

Zarządzenie nr 30/2014
Starosty Tucholskiego
z dnia 10 września 2014


w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pn.: „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3.Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1.Rozwój infrastruktury edukacyjnej, numer RPKP.03.01.00-04-008/13

Zarządzenie Nr 30/2014 (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (23 września 2014, 14:26:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2078