Zarządzenie nr 35/2016Starosty Tucholskiegoz dnia 21 września 2016w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w miejscowości Gostycyn” oraz projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w miejscowości Żalno” składanego w ramach ogłoszonego konkursu dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 35/2016
Starosty Tucholskiego
z dnia 21 września 2016


w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w miejscowości Gostycyn” oraz projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w miejscowości Żalno” składanego w ramach ogłoszonego konkursu dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 35/2016 (416kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (23 września 2016, 14:11:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538