Materiał informacyjny na XL sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 23.08.2022 r.

Tuchola, dnia 17 sierpnia 2022 r.
BR.0002.40.2022
Pan(i) 
...............................
...............................
……………………………………

Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu z dnia 17 sierpnia 2022 r. zwołuję XL sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 23 sierpnia 2022  r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

  1. Otwarcie sesji. 
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
  5. Zamknięcie sesji.
Podpisała: Dorota Gromowska 
Przewodnicząca Rady Powiatu

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 sierpnia 2022)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 sierpnia 2022, 11:34:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39