INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2022 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – 23.11.2022 r. godz. 10.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka posiedzenia:
1.      Bezpieczeństwo w szkołach powiatowych na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi.
2.      Analiza projektu budżetu na rok 2022 i wypracowanie opinii w działach 801, 854, 921, 926.
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska  – 23.11.2022 r. godz. 13.30 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka posiedzenia:
1.        Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
2.        Wypracowanie stanowiska w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.
3.        Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2023 r.- informacja.
4.        Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  
 
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 23.11.2022 r., godz. 16.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Informacja o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
2.      Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim.
·        Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę.
·        Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
·        Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
3.      Prace nad budżetem Powiatu Tucholskiego na 2023 rok.
4.      Prace nad Wieloletnią  Prognozą Finansową na lata 2023-2030.
5.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (16 listopada 2022)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (16 listopada 2022, 14:52:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53