Notatka z wyboru wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania: „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

NOTATKA SŁUŻBOWA
Dnia 25.05.2023 r. Powiat Tucholski opublikował na stronie bippowiat.tuchola.pl zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania: „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.
 W terminie składania ofert do dnia 25.05.2023 wpłynęły następujące oferty:
  1. TORO Joanna Jasnosz,  Lisia Góra 41.487,90 zł brutto
  2. New Life Property sp. z o.o. Warszawa 39.200,00 zł brutto
Zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym tj. ceną brutto, dokonano wyboru Wykonawcy: New Life Property sp. z o.o. Warszawa
 
 

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (7 czerwca 2023)
Opublikował: Karol Gutsze (7 czerwca 2023, 13:42:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123