Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - droga Okoniny Nadjeziorne Główka - etap II

______________________________________________________________________________
Tuchola, dnia 17 kwietnia 2024 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.7.3.2024.MŚ
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 17 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.7.3.2024.MŚ zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie, rozbudowie drogi publicznej nr 010222C relacji Okoniny Nadjeziorne-Główka etap II. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdów indywidualnych oraz zejść do posesji, budowę skrzyżowania z drogą gminną nr 010209C relacji Rosochatka-Główka-Okoniny, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę oświetlenia drogowego, likwidację kolizji energetycznych oraz teletechnicznych, wycinkę drzewostanu, roboty wykończeniowe (humusowanie terenów przyległych). Realizacja inwestycji na terenie:
1) działek drogowych stanowiących własność Gminy Śliwice nr ewid. 31, 43, 63/2, 44/1, 762, 779, 778, 56/8  położonych w obrębie geodezyjnym Lińsk, gmina Śliwice (oznaczonych jako „dr”),
2) działek stanowiących własność Gminy Śliwice nr ewid. 56/9, 56/10 położonych w obrębie geodezyjnym Lińsk, gmina Śliwice (oznaczonych jako „LsVI”),
3) *nieruchomości powstałych w wyniku podziału, planowanych do przejęcia na rzecz Gminy Śliwice: 37/12*, 37/14*, 37/16*, 46/1*, 8310/9*, 44/6*, 55/20*, 55/22*, 62/3*, 55/18*, 66/4* położonych w obrębie geodezyjnym Lińsk, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (17 kwietnia 2024)
Opublikował: Maciej Śmieszek (17 kwietnia 2024, 09:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179