Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - budowa i rozbudowa dróg gminnych w Brzozowych Błotach

_______________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 22 kwietnia 2024 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.7.2023.MŚ
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 22 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.7.2023.MŚ zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie, rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice: ciąg główny od km 0+000 do km 0+604.8 o długości 604.8 m, łącznik I-I o długości 191 m, ciąg główny na działce nr ewid. 212 o długości 147.80 m, łącznik II-II o długości 54.80 m. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania: budowę nawierzchni ulic z kostki betonowej, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, humusowania terenów przyległych, budowę zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Łączna długość dróg objętych opracowaniem 998.40 m. Realizacja inwestycji na terenie:
1) działek drogowych stanowiących własność Gminy Śliwice nr ewid. 295/12, 230/3, 240, 212, 291, 236/6, 295/11, 247/10, 247/11, 244/15, 241/2 położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowe Błota, gmina Śliwice,
2) działki drogowej stanowiącej własność osoby fizycznej planowanej do przejęcia w całości pod pas drogowy nr ewid. 248/5  położonej w obrębie geodezyjnym Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (22 kwietnia 2024)
Opublikował: Maciej Śmieszek (22 kwietnia 2024, 09:39:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159