Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego"

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na wykonaniu dzieła polegającego na przygotowanie wniosku o dofinasowanie w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.02.19-IZ-00-092/24 w ramach projektu pn. „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego” Treść zapytania ofertowego (125kB) pdf
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (16kB) word
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (58kB) pdf
Załącznik nr 3 - projekt umowy (135kB) pdf
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna (21kB) word


WYBÓR OFERTY
Dnia 13.06.2024 r. Powiat Tucholski opublikował na stronie www.bippowiat.tuchola.pl zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego”.
W terminie składania ofert do dnia 21.06.2024 r. do godziny 14:30 wpłynęło 10 ofert.
Powiat Tucholski bardzo dziękuje za złożoną ofertę oraz poświęcony czas na jej przygotowanie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym
w zapytaniu ofertowym tj. ceną brutto, dokonano wyboru Wykonawcy, którego oferta opiewała na kwotę 3990,00 zł brutto.

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (13 czerwca 2024)
Opublikował: Jarosław Iwicki (13 czerwca 2024, 13:39:20)

Ostatnia zmiana: Jarosław Iwicki (25 czerwca 2024, 15:13:42)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425