SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2022 ROK

I KWARTAŁ

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za I kw. 2022 r. (806kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za I kw. 2023 r. (2004kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za I kw. 2022 r. (166kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2022 r. (259kB) pdf

RBZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2022 r. (103kB) pdf


II KWARTAŁ

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2022 r. (2782kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2022 r. (8024kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za II kw. 2022 r. (259kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2022 r. (348kB) pdf

RbZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2022 r. (472kB) pdf


III KWARTAŁ

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za III kw. 2022 r. (889kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw. 2022 r. (2040kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za III kw. 2022 r. (162kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2022 r. (259kB) pdf

RBZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2022 r. (102kB) pdf


IV KWARTAŁ

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2022 r. (907kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2022 r. (2007kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za IV kw. 2022 r. (162kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2022 r. (259kB) pdf

RbZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2022 r. (104kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Skarbnik Powiatu (10 lipca 2024)
Opublikował: Katarzyna Klinger (10 lipca 2024, 14:05:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106