SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2021 ROK

I KWARTAŁ 

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za I kw. 2021 r. (848kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za I kw. 2021 r. (2066kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za I kw. 2021 r. (163kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021 r. (261kB) pdf

RbZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2021 r. (103kB) pdf


II KWARTAŁ

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za II kw. 2021 r. (901kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw. 2021 r. (2101kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za II kw. 2021 r. (163kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021 r. (259kB) pdf

RbZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021 r. (103kB) pdf


III KWARTAŁ

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za III kw. 2021 r. (927kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw. 2021 r. (2075kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za III kw. 2021 r. (162kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 r. (259kB) pdf

RbZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2021 r. (103kB) pdf


IV KWARTAŁ

Rb27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za IV kw. 2021 r. (941kB) pdf

Rb28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za IV kw. 2021 r. (2049kB) pdf

RbNDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za IV kw. 2021 r. (163kB) pdf

RbN - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2021 r. (260kB) pdf

RbZ - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2021 r. (105kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Skarbnik Powiatu (10 lipca 2024)
Opublikował: Katarzyna Klinger (10 lipca 2024, 14:32:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122