Materiał informacyjny na XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27.04.2017 r.

                                                                     Tuchola, dnia 18 kwietnia 2017 r. 
BR.0002.33.2017 
  
  
                                                                                             Pan(i) 
                                                                                             ............................................... 
                                                                                             ............................................... 
                                                                                             ............................................... 
  
Zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 5 (parter) Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Sychowskiego 30 . 
  
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
  
 1.  Otwarcie sesji.                        
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                   
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                   
 4.  Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                    
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                   
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.                     
 7.  Ocena zasobów pomocy społecznej.                    
 8.  Ocena realizacji za 2016 r: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.                     
 9.  Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r.                 
 10.  Informacja o działalności Domu Dziecka za 2016 r.                
 11.  Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2016 r.                
 12.  Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2016 r.                  
 13.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi: sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016, przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.                  
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.                  
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego.                 
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia.                  
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.                 
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej.                
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Lubiewo na udostępnienie  nieruchomości Powiatu Tucholskiego w związku z budową „Ścieżki rowerowej Bysław – Bysławek II etap”.                  
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.                 
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.                 
 23. Zamknięcie sesji. 
Materiał informacyjny (8522kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 kwietnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 kwietnia 2017, 12:02:28)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (14 czerwca 2017, 13:35:16)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 955