Materiał informacyjny na XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.06.2017 r.

                                                                  Tuchola, dnia 13 czerwca 2017 r.
BR.0002.34.2017
 
 
                                                                                 Pan(i)
                                                                                 ...................................................
                                                                                 ...................................................
                                                                                 ...................................................
 
Zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1.  Otwarcie sesji.                      
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                     
 4.  Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                    
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.                    
 7.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym: a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie); b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym; d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2016 rok.     
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.                    
 9. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego popierającego Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin.                  
 10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r.                  
 11. Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2016 r.                  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Śliwice o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Konwaliowej, odcinka ul. Dworcowej i odcinka ul. Czerskiej w Śliwicach”.                 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie”.                  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienica Gmina Gostycyn”.                
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Lubiewo o współfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu oraz Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”.                
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie – etap I”.                 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Cekcyn o współfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 010313C Cekcyn – Huta w Gminie Cekcyn”.                 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Tuchola o współfinansowanie inwestycji pn. „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II (przebudowa ulic Karasiewicza, Chopina i Kolejowej w Tucholi)”.                
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C”.                  
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II”.    
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.                 
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024.                
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na rok 2017.                  
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.                  
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.                 
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.          
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.                 
 28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                 
 29. Wnioski i oświadczenia radnych.                 
 30. Zamknięcie sesji. 

Materiał informacyjny (9739kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (13 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 czerwca 2017, 13:21:18)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (2 sierpnia 2017, 11:35:27)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 866