Materiał informacyjny na XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 7.08.2017 r.

Tuchola, dnia 1 sierpnia 2017 r.
BR.0002.35.2017                                                     
 
 
 
                                                                                               Pan(i)
                                                                                               ..............................................
                                                                                               ..............................................
                                                                                               ..............................................
 
 
Zapraszam na XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która zwoływana jest w trybie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu złożonym dnia 31 sierpnia 2017 r. Sesja odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji.                    
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                    
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                    
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.                  
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024.                    
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku Muzeum Borów Tucholskich.                  
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017.                    
  8. Wnioski i oświadczenia radnych                    
  9. Zamknięcie sesji. 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 sierpnia 2017, 11:30:27)

Ostatnia zmiana: Marta Goch (18 sierpnia 2017, 11:12:06)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 574