Materiał informacyjny na XXXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22.09.2017 r.

                                                                    Tuchola, dnia 13 września 2017 r.
BR.0002.37.2017
 
 
                                                                                           Pan(i)
                                                                                           .................................................
                                                                                           .................................................
                                                                                           .................................................
 
Zapraszam na XXXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.               
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                  
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                     
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                    
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. (dostarczone w osobnym dokumencie).                    
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2016 r. 
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2016 r.                 
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.                 
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.               
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II”.                  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn Etap I”.                 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tucholi.                
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017.                
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Tuchola pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                  
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                  
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Cekcyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                  
 24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.                 
 26. Zamknięcie sesji.
Materiał informacyjny (8494kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (13 września 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 września 2017, 14:37:56)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (19 października 2017, 12:29:05)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792