Materiał informacyjny na XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27.10.2017 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
                                                                    Tuchola, dnia 18 października 2017 r.
BR.0002.38.2017


                                   
                                                                                           Pan(i)
                                                                                           ................................................
                                                                                           ................................................
                                                                                            
Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                                     
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                                   
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                                  
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                                  
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                                     
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym. 
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2016/2017.                        
 9. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu: funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017. 
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024.             
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Tucholskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Tuchola pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.                     
 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                                 
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.                               
 20. Zamknięcie sesji.              

                                                                         Podpisała:     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                      Małgorzata Oller


Materiał informacyjny (7533kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 października 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 października 2017, 12:21:21)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (15 listopada 2017, 12:21:22)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 730