Materiał informacyjny na XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 23.11.2017 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 14 listopada 2017 r.
BR.0002.39.2017
 
 
                                                                                       Pan(i)
                                                                                       ...............................................
                                                                                       ...............................................
                                                                                       ...............................................
 
Zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  
1.  Otwarcie sesji.                   
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
4.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.       
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.       
6.  Składanie zapytań i interpelacji.       
7.  Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.       
8.  Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.      
9.  Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:   
 •    Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.   
 •   Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.   
 •   Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.     
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.     
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024.     
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017.     
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.                  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II”.     
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2018.     
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2018.     
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.     
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi.     
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.     
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.     
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.     
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.     
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.     
24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.     
25. Wnioski i oświadczenia radnych.     
26. Zamknięcie sesji. 
 
 
Materiał informacyjny część 2 (7477kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (14 listopada 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (15 listopada 2017, 12:03:21)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (13 grudnia 2017, 12:22:44)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 805