Materiał informacyjny na XLI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25.01.2018 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 16 stycznia 2018 r.
BR.0002.41.2018
 
                                                                                       Pan(i)
                                                                                       ..............................................
                                                                                       ..............................................
                                                                                       ..............................................
 
Zapraszam na XLI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
  
Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
  
 1.  Otwarcie sesji.                     
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                    
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                     
 4.  Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                  
 5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.                   
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.                    
 7.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2017 r.    
 8.  Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego w 2017 r.                    
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2018 r. 
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2017 r.      
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.                  
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024.                  
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.                  
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.                 
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.                
 17. Zamknięcie sesji. 
    Materiał informacyjny (6484kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (16 stycznia 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (17 stycznia 2018, 12:36:26)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (14 marca 2018, 10:32:36)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 889