Materiał informacyjny na XLII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22.03.2018 r.

Rada Powiatu 
Tucholskiego Tuchola, dnia 13 marca 2018 r.

BR.0002.42.2018
Pan(i) 
............................................
............................................
Zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Składanie zapytań i interpelacji.
7.  Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
     • sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie
• sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu
• informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2017 r. 
• sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2017 r. 
• informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
8.  Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9.  Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2017 r. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji  na obszarze  Powiatu Tucholskiego obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
14.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Zamknięcie sesji.

Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
    Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (6841kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (13 marca 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 marca 2018, 10:26:04)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (19 kwietnia 2018, 12:11:29)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 786