Materiał informacyjny na XLV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 18.07.2018 r.

Rada Powiatu 
Tucholskiego
BR.0002.45.2018 Tuchola, 13 lipca 2018 r. 

Pan(i) Radny(a)
……………………………… ……………………………...

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 13 lipca  2018 r. zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 18 lipca 2018 r. o godz. 9.00 (środa) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji. 
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych
  8. Zamknięcie sesji. 

Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu 
Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (3657kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (13 lipca 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 lipca 2018, 14:08:44)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (20 sierpnia 2018, 11:40:30)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 652