Materiał informacyjny na XLVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22.08.2018 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0002.46.2018                                                                     Tuchola, 20 sierpnia 2018 r.
 
                                                                                               Pan(i) Radny(a)
                                                                                               …………………………………
                                                                                               …………………………………
            
Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 17 sierpnia 2018 r. zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 22 sierpnia 2018 r. o godz. 8.30 (środa) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji.                          
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                               
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                               
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024.         
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2018.                      
  6. Wnioski i oświadczenia radnych                               
  7. Zamknięcie sesji.           
 
                                                                                        Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                                 Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (1451kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 sierpnia 2018, 11:36:20)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (19 września 2018, 10:23:23)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 696