Materiał informacyjny na XLVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.09.2018 r.

Powiatu
Tucholskiego                                                                         Tuchola, dnia 18 września 2018 r.
BR.0002.47.2018

 
                                                                                           Pan(i)
                                                                                           .................................................
                                                                                           .................................................
                                                                                           .................................................
 
Zapraszam na XLVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26 września 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali 312  Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                      
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                    
 4. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV, XLVI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                     
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                    
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. (dostarczone w osobnym dokumencie).                     
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2018 r.                      
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2018 r.                  
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.                  
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.                     
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.                  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.                  
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024.                  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.                  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.                  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Cekcyn.                 
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.     
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Powiatu Tucholskiego.         
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.               
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.                
 22. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Oller


Materiał informacyjny (8618kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 września 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 września 2018, 10:12:01)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (17 października 2018, 13:50:39)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 634