Materiał informacyjny na XLIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 16.11.2018 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego


BR.0002.49.2018                                                                  Tuchola, 14 listopada 2018 r.
 
                                                                                           Pan(i) Radny(a)
                                                                                           …………………………………
                                                                                           …………………………………
            
Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 14 listopada 2018 r. zwołuję XLIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 16 listopada 2018 r. o godz. 9.00 (piątek) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
       Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 

Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji.                               
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                              
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                             
  4. Podjęcie uchwały ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla  samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.                    
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018. 
  6. Wnioski i oświadczenia radnych                               
  7. Zamknięcie sesji.           
 
    Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                    Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (1607kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (14 listopada 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 listopada 2018, 14:01:20)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (22 listopada 2018, 14:58:24)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570