Materiał informacyjny na V sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 13.02.2015 r.

Rada Powiatu Tucholskiego                                  Tuchola, dnia 4 lutego 2015 r.
BR.0002.5.2015
 
 
                                                                        Pan(i)
                                                                        ....................................................
                                                                        ....................................................
                                                                        ....................................................
 
Zapraszam na V sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                    
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                  
 4. Przyjęcie protokołu z  IV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                  
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                  
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                  
 7. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.                    
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2014 r.                   
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2014 r.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.               
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.                
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego.               
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego.              
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.              
 16. Zamknięcie sesji.

Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (1177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (4 lutego 2015)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2015, 13:13:32)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (12 marca 2015, 10:27:18)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1439