Materiał informacyjny na VII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17.04.2015 r.

Rada Powiatu Tucholskiego                                            Tuchola, dnia 8 kwietnia 2015 r. 

BR.0002.7.2015
 
 
                                                                                  Pan(i)
                                                                                  .............................................
                                                                                  .............................................
                                                                                  .............................................
 
Zapraszam na VII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.       
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.    
3.  Złożenie ślubowania radnego.     
4.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.     
5.  Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.      
6.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.    
7.  Składanie zapytań i interpelacji.     
8.  Ocena zasobów pomocy społecznej.     
9.  Ocena realizacji za 2014 r:  
 ·   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,   
 ·   Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,  
 ·   Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.  
10.Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014 r.   
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w Powiecie Tucholskim  na lata 2015 – 2020”.  
12.Informacja o działalności Domu Dziecka za 2014 r. 
13.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2014 r.   
14.Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2014 r. 
15.Współpraca z organizacjami pozarządowymi:  
 ·  sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014,  ·  przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.               
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.   
17.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.   
18.Wnioski i oświadczenia radnych.  
19.Zamknięcie sesji. 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 kwietnia 2015, 13:38:48)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (14 maja 2015, 13:44:28)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205